μεταφύτευση

Τα φυτά που μεγαλώνουν σε γλάστρα χρειάζονται ανά διαστήματα μεταφύτευση σε μεγαλύτερη για να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να παραμένουν πράσινα και ζωηρά. Περίπου κάθε 18-24 μήνες , κατά προτίμηση στις αρχές της άνοιξης ή το φθινόπωρο , ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

   1.Επιλέγουμε μια γλάστρα 1-2 νούμερα μεγαλύτερη από την παλιά.

   2.Ελέγχουμε αν είναι ανοιχτές οι τρύπες στον πάτο της .

   3.Προσθέτουμε στον πάτο 3-4 εκατοστά ελαφρόπετρα.

   4.Επιλέγουμε το κατάλληλο φυτόχωμα για το φυτό μας.

   5.Βγάζουμε προσεκτικά το φυτό από την παλιά του γλάστρα.

   6.Εάν το ριζικό του σύστημα είναι υπερβολικά πυκνό ,το  κλαδεύουμε ελαφρά.

   7.Τοποθετούμε το φυτό όπως στο σχήμα.

μεταφύτευση

   8. Συμπληρώνουμε με φρέσκο φυτόχωμα χωρίς να συμπιέζουμε πολύ.

   9. Ποτίζουμε καλά και επιστρέφουμε το φυτό στην αρχική του θέση.