ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΟΩΔΗ ΦΥΤΑ

ΦΥΤΑ

Παρακάτω παρουσιάζονται τα  συνηθέστερα πολυετή ποώδη φυτά που είναι διαθέσιμα στο δίκτυο καταστημάτων Φυτοnet.

Για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας , ή για κάποιον άλλο φυτό αυτής της κατηγορίας ,  που δεν αναφέρεται παρακάτω , επικοινωνήστε με το κατάστημα Φυτοnet που βρίσκεται κοντά σας

Άκανθος Άκανθος
Αλστρομέρια Αλστρομέρια
Αλτερναθέρα Αλτερναθέρα
Αστερίσκος Αστερίσκος
Άστερ Άστερ
Βαμβακούλα Βαμβακούλα
Βίνκα Βίνκα
Γαριδάκι Γαριδάκι
Γεράνι Γεράνι
Γκάουρα Γκάουρα
Διμορφοθήκη Διμορφοθήκη
Κάρεξ Κάρεξ
Κοράλι Κοράλι
Κουφέα Κουφέα
Μαργαρίτα Μαργαρίτα
Μεσημβριάνθεμο Μεσημβριάνθεμο
Μίσχανθος Μίσχανθος
Μπούζι Μπούζι
Πελαργόνι Πελαργόνι
Σολάνο Σολάνο
Σπαράγγι Σπαράγγι
Φελίτσια Φελίτσια
Φεστούκα Φεστούκα
Χρυσάνθεμο Χρυσάνθεμο