ΚΩΝΟΦΟΡΑ

ΦΥΤΑ

Παρακάτω παρουσιάζονται τα συνηθέστερα κωνοφόρα που είναι διαθέσιμα στο δίκτυο καταστημάτων Φυτοnet.

Για  έλεγχο της διαθεσιμότητας ,για πληροφορίες για μεγέθη και τιμές , ή για κάποιο άλλο κωνοφόρο που δεν αναφέρεται παρακάτω , επικοινωνήστε με το κατάστημα Φυτοnet που βρίσκεται κοντά σας.

Αροκάρια Αροκάρια
Γιουνίπερους αούρεα Γιουνίπερους αούρεα
Γιουνίπερους βαριεγκάτα Γιουνίπερους βαριεγκάτα
Γιουνίπερους σκάι ρόκετ Γιουνίπερους σκάι ρόκετ
Γιουνίπερους Γιουνίπερους
Γκολντ κρεστ βίλμα Γκολντ κρεστ βίλμα
Γκόλντ κρεστ Γκόλντ κρεστ
Έλατο εξέλσα (πικέα) Έλατο εξέλσα (πικέα)
Έλατο κεφαλόνικα Έλατο κεφαλόνικα
Έλατο νορμαντιάνα Έλατο νορμαντιάνα
Έλατο χούψι (πικέα) Έλατο χούψι (πικέα)
Ελγούντι Ελγούντι
Κέδρος γκλάουκα ατλάντικα Κέδρος γκλάουκα ατλάντικα
Κέδρος Λιβάνου Κέδρος Λιβάνου
Κέδρος ντεοντάρα Κέδρος ντεοντάρα
Κοντόπευκο μούγκους Κοντόπευκο μούγκους
Κουκουναριά Κουκουναριά
Κυπαρίσσι Κυπαρίσσι
Κυπαρρίσι αριζόνικα Κυπαρρίσι αριζόνικα
Λέυλαντ αούρεα Λέυλαντ αούρεα
Λέυλαντ βαριεγκάτα Λέυλαντ βαριεγκάτα
Λέυλαντ Λέυλαντ
Λιμπόκεδρος Λιμπόκεδρος
Πέυκο χαλέπιο Πέυκο χαλέπιο
Πικέα κόνικα Πικέα κόνικα
Τάξους μπακάτα Τάξους μπακάτα
Τάξους Τάξους
Τούγια αούρεα νάνα Τούγια αούρεα νάνα
Τούγια αούρεα πυραμιδάλις Τούγια αούρεα πυραμιδάλις
Τούγια έμεραλντ Τούγια έμεραλντ
Χαμαικύπαρις ομπντόσα νάνα Χαμαικύπαρις ομπντόσα νάνα
Χαμαικύπαρις Χαμαικύπαρις