Ελαφρόπετρα Φυτοnet

Εδαφοβελτιωτικά Φυτοnet

ΣΥΝΤΟΜΑ

Φυσική ορυκτή ελληνική ελαφρόπετρα , απαραίτητη για όλα τα φυτά για την καλύτερη στράγγιση και τον αερισμό των ριζών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΧΡΗΣΗ

Η ελαφρόπετρα Φυτοnet είναι φυσικό ηφαιστειογενές πορώδες ορυκτό , με μικρό ειδικό βάρος  ,με πολλές εφαρμογές , που χρησιμοποιείται στην κηποτεχνία σαν βελτιωτικό του εδαφικού μίγματος.

Στις γλάστρες και στις ζαρτινιέρες , προσθέτουμε ένα στρώμα 5 περίπου εκατοστών στον πάτο , για την δημιουργία ενός στρώματος βέλτιστης και ωφέλιμης στράγγισης .

Επίσης χρησιμοποιείται σε ανάμιξη με σχετικά συνεκτικά και βαριά μίγματα , σε αναλογία 1:4 για την βελτίωση της δομής και καλύτερο αερισμό του ριζικού συστήματος.

Τέλος  μπορεί να ενσωματωθεί στον κήπο , σε ποσότητα 8-10 λίτρων ανά τ.μ. , με φρεζάρισμα , για βελτίωση της στράγγισης και χαλάρωση της δομής του εδάφους.

ΣΥΝΘΕΣΗ & ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η ελαφρόπετρα Φυτοnet έχει μέση κοκκομετρία 8-16 χιλιοστά , είναι απαλλαγμένη από σκόνες και ξένες προσμίξεις , και διατίθεται σε συσκευασία των 12 λίτρων .

Η τυπική χημική ανάλυση είναι:

Οξείδιο του Πυριτίου Si O2 71,91%
Οξείδιο του Αργιλίου Al2 O3 12,66%
Τριοξείδιο του Σιδήρου Fe2O3 1,13%
Οξείδιο του Ασβεστίου CaO 1,46%
Οξείδιο του Μαγνησίου MgO 0,32%
Τριοξείδιο του θείου S03 0,03%
Οξείδιο του Καλίου K2O 4,30%
Οξείδιο του Νατρίου Na2O 3,45%
Απώλεια Πυρώσεως 4,53%
Απροσδιόριστα 0,21%

Είναι υλικό , χημικά αδρανές, άοσμο  και άκαυστο .