Ημερίδα Φυτοnet

10 Μάρτιος 2015

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 , στα πλαίσια  της έκθεσης ‘’Κηποτέχνικα professional 2015’’  που πραγματοποιήθηκε στο ME

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ professional 2015

Στις 5-8 Φεβρουαρίου του 2015 , πραγματοποιήθηκε η πρώτη αμιγώς επαγγελματική έκθεση στον κλάδο του πρασίνου και της κηποτεχνίας

Pages