ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Μιχαλόπουλος Διονύσιος
Καλλωπιστικά φυτά , δέντρα και θάμνοι . Γεωργικά είδη . Αυτόματο πότισμα . Μελέτες , εγκαταστάσεις και διαμορφώσεις πρασίνου.
Σαλαμίνας 9 , Χολαργός.
Τηλ.- φαξ : 2106515976