Φυτοnet vermicompost, βιολογικά λιπάσματα, οργανική ουσία

vermicompost

Σαββατοκύριακο 6-7 Οκτωβρίου 2018.

100% καθαρός βιολογικός χούμος από γαιοσκώληκες Φυτοnet vermicompost.Απαραίτητη  εποχική προσθήκη για όλα τα φυτά.

Απολύτως κατάλληλο για βιολογικές καλλιέργειες. Η καλύτερη ποιότητα οργανικής ουσίας στην καλύτερη τιμή.

3,49€ τα 12λτ. Μόνο στα καταστήματα Φυτοnet.

vermicompost